Ою ?рнек жасау технологиясы

 

 

 

 

1.Сызыш 6.Брандалар. Технология пнн малм: Досполова.К.А. Сабаты масаты: аза халыны ою-рнек трлермен таныстырып жасау жолдарын йрету.Оушыларды ою-рнек туралы тснктер мен шееберлк дадыларын алыптаст Ою-рнек ежелг халы нерн бр тр. Конвертер видео в мп3 и другие форматы. oyu-ornek-5842e6255aa07.docx. By BILIMGER. By BILIMGER. лмек бзбен тоу. Ою-рнек . Оушыларды аупсздк ережесн тимд пайдалану арылы арнаулы пышапен жмыс жасау аблетн дамыту азаты ою орнектер (Презентация). лтты олнер тр торсыты ерекшелгн, жасау технологиясын йрету Скачать бесплатно Еск рылымыны трлер. Кбн жасалу технологиясы иын боландытан сирек кездесед.Кбн ауыз жаы тарлау келед де,дгелек апаыны ортасына пспек ткзлетн теск жасалады.ымыза арналан кблер детте аласалау,кедеу болады.Кейбр кбн сыртына ою рнек салынады. в). Ою-рнек . аза халыны ою- рнек трлермен таныстыру.

Технология.19.09.2017. «Инен ала тгс». азаты алашы ою-рнек лглер Андронов мдениет мен байыры са, гн, йсн нер мраларынан геометриялы Ою деген сзбен рнек деген сзд маынасы бр.

М Ы Ш Ы ЗЫ "Ою-орнек сыр шертед".Оюлау - сем ернек. Технология пнн малм: Досполова.К.А. Ж мысты аты. 2.Ааш бала 7.Топса. Ою орнек жасау кагаздан.Ою орнек жасау кагаздан. Композициялы ою рнек лглерн дайындау тсл. Ою-рнек деген сзмз латын тлнен алынан, "Орнамент деген ымды блдред. Сырматы жасалу технологиясы. Бл нерд пайда болу бастаулары ежелден бер келе жатыр. 23.03.2017. 2014-2015 оу жылы.Кебеже жасау технологиясы. Ою-рнектерд дайындау реттлг Мен ызылорда облысы Арал ауданы 83 орта мектебн Технология пнн малм Ильясова Глайым Санатым:1.Ою-рнектерд дайындау реттлг. Другие методич. ш екей салу, крнектеу. Бл сзд ымында бр нрсен ойып, кесп алып жасау немесе ек затты оя кесп июластырып жасау, бр нрсен бетне ойып бедер тсру деген маына жатады.. Сабаты таырыбы: Ааш деуде сыйкделк домбыраны жасау технологиясы.Ою рнект даму тарихы. Ою-рнек ою дстер. Оушыларды ыптылыа,тазалыа, скерлкке трбиелеу. 2.Ааш бала 7.Топса. в). « Ою-орнек шежрес» Оразбиб Исаызы Жарыласова Мнайшы кент 7 орта мектебн Технология пнн малм.Халымыз ай заманда болмасын сулулыа мтылан сем дниелер жасауда айнала ошаан табиаттан лг алан, аза халыны мдени асыл Блмдлк: Оушылара техника аупсздк шараларын ескертп таныстыру. Ою рнект трлерн атап дрыс орналастыра блге йретутосекорын жасау ою тусаукесер тойтабак бесикжау орнек ручнаяработа улттыкорнек торкорпе коржын конвертнавыписку коржынтойarulineofficial корпе балапан балаларым дети тосекорын жасау ою тусаукесер тойтабак бесикжау орнек Сабаты таырыбы: Кб жасау технологиясыСабаты масаты: оушыларды кбн трмен, жасалу жолдарымен таныстыру андай ааш трлернен жасалатыны айту Оыту мен «Кебеже жасау технологиясы». Сабаты таырыбы: Ааш (асы) ою технологиясы. ажет рал-саимандар. Сабаты таырыбы:Ою-орнек трлерн орындау жолдары Сабаты масаты: аза халыны ою-рнек трлермен таныстырып жасау жолдарын йрету .Оушыларды ою-рнек б). Аспап жасау технологиясы, аспап блшектерн дайындау, деу, аптауды технологиялы процестер, сонымен атар аспаптарды растыруды теориялы негздернен трады, бржаты азаты лтты ою-рнег — аза жерн мекендеген кшпел тайпалар нер сермен асырлар бойы алыптасып, белгл бр жйеге келген ою-рнек трлер. 3.Срг 8.лмектер.

Блмдлг: Оушыларды алаша жасау технологиясымен таныстыру Кимд кркемдк шекейлеу кезндег шыармашылы аблеттерн, скерлк дадыларын дамытады аза халыны ою-рнектерн трлер де, атаулары да кп. 4.Ааш арасы 9. Жарияланды 26-03-2014, 20:20 Категориясы: Технология.Дамытушылыы: Оушыларды аупсздк ережесн тимд пайдалану арылы пышапен жмыс жасау аблетн дамыту. лтты олнер тр торсыты ерекшелгн, жасау технологиясын йрету. Пайдаланан дебиеттер. 4.Ааш арасы 9. Жннен жасалатын лтты бйымдарды жасалу технологиясын зерттеу, ескн айта жаырту, жннен жасалатын бйымдарды дайындалу дстер мен оларды Халымызды жгтке жет нерде аз, жгт сегз ырлы, бр сырлы деп, р трл Ою-рнект теориялы жаынан негздеу- этнолингвистикалы атауларды лексико-семантикалы топтара блуге атысты наты орытындылар жасауа ммкндк беред. Блмдлк: аза халыны ою-рнек трлермен таныстырып жасалу жолдарын йрету. Киз йд ааштан жасалан аасы, киздер жне шк жасауы. Зерттеуд практикалы мндлг: Технология пн барысында лтты кимдердег ою-рнек элементтерн оыту дстемес жасалады.Клем бетнде бейнеленетн рбр ою-орнек наыштарына араса онда лкен философиялы ой жатанын кремз, яни, зн тере Читать тему: WЕB-САЙТ ЖАСАУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ на сайте Лекция.Орг.Тестлеу.Сайт жасауды негзг кезедерн бр тестлеу. Дамытушылы: ол икемдлгн дамыта отырып шеберлгн дамыту. Саба масаты: 1. Технология. Ертеде ата-бабаларымыз ою-рнектерн зндк ыр-сырын жете мегере блген ою-рнек дние жз халытарыны барлыына Трбие.орг сайтынан « Ою-орнек шежрес» Технологиядан ашы сабатар Ою гулсара - Duration: 0:58. Кестелеу технологиясы. 12 шжы дайындау технологиясы. 2014-2015 оу жылы.Кебеже жасау технологиясы. 1.Сызыш 6.Брандалар. Проблеманы шешу технология, ебекке баулу пндерн де атысты болып таыблады. Блмдлк: Оушыларды ою-рнек трлермен таныстыру, ою-рнек салу арылы олды жаттытырып, оушыларды шеберлгн штау. Коррекциялы: Оушыларды есте сатау аблетн шыдау, ой-рсн, сз байлыын, тлн дамыту. Г. Трбиелк: ою-рнек арылы оушыларды ой-рсн, блмн жан-жаты дамыту, халымызды асыл мраларын, салт-дстрн, нерн рметтеуге трбиелеу.Технология. ай халыты болмасын лтты мрасы, халыты азынасы - олнер болып табылан.Жылы орамал жасауды технологиясы: Шолк пен жнд бояу. Ою-рнек тарихы, халы тарихымен жасасып келе жатан тл мрамыз екен белгл. Жасалатын ою-рнект е тимд дс-тслдер, ию, жапсырмалау трлерн игерту.Ою-рнект жапсырмалауды технологиясы.оржына ою-орнек салу. Осындай жмыстар кмегмен оушыларды дербестегн Сабаты таырыбы: Терден сыйлы бйым жасау технологиясы. ою жасау, кесу. Коррекциялы: Оушыларды есте сатау аблетн шыдау, ой-рсн, сз байлыын, тлн дамыту. Сабаты дс: Сын трысынан ойлауды дамыту технологиясы, тсндру, сра-жауап.— Балалар, бгнг сабаты таырыбы: «с анаты» элементнен ою-рнек жасау,яни ою лглерн компьютерге тсрп, сызып, бояуды дс-тслдерн мегеру жне оны иып йрену. . Ою - бр нрсен бетне тсрлген трл наыш, бедер, рнек, шекей.Электр келсн жасау технологиясы, нсау карта. Шжытар, жоары оректлгне жне калориялыына байланысты таматы баалыы те жоары нм.Дние жзн 80 елнде тымау бойынша лтты зертхана желс орналасан, эпидемия кезнде науас адамдардан вирусты «Кебеже жасау технологиясы». Оушылара тер деу технологиясын йретп оны арапайым жолдармен дей блуге, андай пайдасы бар екенн йрету. Крспе. араандыоблысы.Ким.Сн .Талам. орытынды V. Крспе. Науанов Мхтар Найзабеклы ызылорда облысы, армашы ауданы, Шоан Уалиханов атындаы 26 орта мектепт жоары санатты технология пн малм Таырыбы: Кебеже жасау технологиясы Слтеме Жоспар Жалпы масаты: Кебежен олданылатын орны жне Size: 387.57 Kb. Маынасы сндеу, семдеу деген сзден шыан. Технологияда з бетндк жмыстара кп кемек беру, лтты нышанда орындалатын жмыстарды пайдсы мол. аалы есктерд жасау технологиясы в формате docx. Ою-рнек ою дстер. asfsdkfj sdkfjsdkf 7,829 views.Аашты кркемдеп деу технологиясы, ааш бетне ою рнекbilimdiler.kz//11291-aashty-k-rnek-tsru.htmlАаш бетне ою-рнек тсру. Gulsara Rahmetova 28,508 views.Кжекейге рнек салу технологиясы - Duration: 1:23. Ааш бетне ш тлп ою тсл мен шырлы ойы рнек тсруд мегеру. Тестлеу кезеде сайтты жмыс стеу дрыстылыы тексерлед, оны шнде Барлы жасалан олнер заттарын табиатпен байланыстырып ою-рнектермен безендрген. Компьютермен кесте, рнек жасау Смотри видео онлайн 2013-2015 «Ташолпан» апаратты-сазды бадарламасы. Вы всегда можете просмотреть и скачать онлайн-видео, видео приколы, видео скрытой камеры, художественные фильмы, документальные фильмы, любительское и домашнее видео Балаларды аза халыны олданбалы сндк нер туралы блмдерн кеейту. орытынды V. Блмдлк: Оушыларды ою-рнек трлермен таныстыру, ою-рнек салу арылы олды жаттытырып, оушыларды шеберлгн штау. 3.Срг 8.лмектер. материалы по предмету Технология. ай халыты болмасын лтты мрасы, халыты азынасы - олнер болып табылан. Пайдаланан дебиеттер. аза халыны ол нер туралы млметтер беру Ою-рнек сзн маынасы, тарихы туралы тснк беру. Ааш ою, рал саймандарын реттеу, дайындау. admin Апр 14th, 2014 3 комментария. 6 сыныптаы «алаша жасау технологиясы» таырыбы бойынша ашы саба жоспары Саба таырыбы: «алаша жасау технологиясы» Сабаты масаты: 1.

Записи по теме: